Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare: Decembrie 2022

 

Confidențialitatea informațiilor personale ale clienților FIDORIA este unul dintre aspectele pe care le tratăm cu cea mai mare seriozitate.

S.C. Ryva Cosmetic S.R.L. colectează informații prin intermediul site-ului web www.fidoria.ro, în conformitate cu legislația română care face referire la aceste aspecte.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal și scopul prelucrării acestora

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume și prenume – pentru a vă putea contacta
 • E-mail – pentru a vă trimite informații despre comenzi
 • Număr de telefon – pentru a vă putea trimite SMS când pleacă comanda
 • Adresă de facturare și adresa de livrare – pentru a vă putea emite facturile și pentru a vă putea livra comenzile
 • Număr de factură – generat automat de către sistem
 • Număr de comandă – pentru a putea identifica comanda dvs
 • ID Tranzacție – fiecare tranzacție cu cardul are alocat un ID
 • Cont IBAN – necesar pentru a efectua plata în contextul opțiunii de plată cu cardul.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. Ryva Cosmetic S.R.L. își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului nostru.

 

 1. Protejarea datelor

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. FIDORIA a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. FIDORIA asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

Compania noastră se angajează să nu transmită datele colectate către terți, cu excepțiile situațiilor expres prevăzute de legislația statului român în vigoare. Astfel, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Poliției, Instanțelor judecătorești sau altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

Orice utilizator care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul www.fidoria.ro poate opta pentru ștergerea acestora din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@fidoria.ro.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare implică dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către FIDORIA, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la date, dreptul de a obține confirmarea din partea FIDORIA cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, dreptul de a obține corectarea, fară întârzieri justificate, de către FIDORIA a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, FIDORIA să anonimizeze aceste date și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către FIDORIA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție.

 

 1. Durata procesului de colectare a datelor cu caracter personal

FIDORIA va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina FIDORIA (în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, FIDORIA va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@fidoria.ro.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, FIDORIA va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

© fidoria.ro | Toate drepturile rezervate.